Baler

Lot No. 7288

Selco Baler, hydraulic, Model V5-HD, Ser. No. 099461719, Lot 600514,
Volt 460, 3 PH, Bale size 60” x 30” x 40”

Lot No.